Culture

Rajecká dolina

Rajecká dolina, miesto oddychu a stretávania, predstavuje pre mnohých ľudí čarovnú krajinku. Mohutné skalné masívy tu striedajú hlboké lesy. Rozsiahle lúky sú posypané ľudskými obydliami, často vzácnej hodnoty historického poznania. Teplé pramene, odjakživa využívané na liečenie bôľu tela a aj duše, spolu s poznaním života v ťažkých prírodných podmienkach, znamenajú pre miestne obyvateľstvo hrdosť byť súčasťou života v Rajeckej doline.Ak človek zavíta do nášho regiónu, v každom čase a každom ročnom období je srdečne vítaný. Počas jarných mesiacov sa zazelenajú okolité lesy fosforeskujúcou zelenou a v lete slnko zalieva dolinu teplým jasom. Na jeseň sa lesy zafarbia do odtieňov červenej, žltej a hnedej a nakoniec Ak človek zavíta do nášho regiónu, v každom čase a každom ročnom období je srdečne vítaný.
  

Rajecká lesná

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.

 

Čičmany

Obec je rozložená v plytkej kotline Strážovských vrchov pod vrchom Strážov a neďaleko prameňa rieky Rajčianky.  Obec je známa unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola dolná časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujimavá aj ľudovým krojom a výšivkami z geometrickou ornamentikou. V obci je národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Obec má vlastný erb.

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.